با سلام

این وبلاگ تا تاریخ 25/2/1388 تكمیل خواهد شد.

موضوعات وبلاگ

1- معرفی حوزه علمیه امام صادق (ع) ورامین

 

2- معرفی موسس حوزه ، مدیر حوزه ، مدرسین و طلاب

 

3- معرفی كتابخانه حوزه علمیه و كتاب های موجود

و...