افرادی که در آزمون ورودی حوزه علمیه شرکت کرده اند می توانند با مراجعه به سایت معاونت آموزش حوزه علمیه قم از نتیجه آزمون با اطلاع شوند.

www.howzeh-qom.com

و اگر حوزه علمیه ورامین را انتخاب کرده اند می توانند برای تعیین وقت مصاحبه با شماره تلفن 2254113-0291 تماس بگیرند.