امكانات كاربردی و بخشهای مختلف ساختمان حوزه بصورت فهرستی عبارتست از 1-دفتر مدیریت2-دفتر معاونت3-اتاق بایگانی4-نمازخانه و سالن اجتماعات5-كلاسهای درس به تعداد 6 عددبا مساحت میانگین هر كلاس 40 متر مربع6-تعداد 25حجره جهت سكونت طلاب شبانه روزی با مساحت میانگین هر حجره 20متر مربع 7-یك كتابخانه بزرگ 8-دو آشپزخانه مجهز و مجزا جهت پخت و پز طلاب و آشپز حوزه 9-سرویس كاملا بهداشتی و 4 حمام جدید 10-اتاق مشاوره 11-اتاق تحقیقات و كامپیوتر 12-اتاق تلویزیون 13-پایگاه بسیج 14-نوارخانه 15-زمین باز جهت ورزش طلاب 16-پارك جدید التاسیس با تجهیزات كامل 17-انبار تغذیه 18-انبار وسائل و تجهیزات موتورخانه20-اتاق برق